+36 (54) 451 308 klorid@klorid.hu

Denaturált szesz

Összetétel:
> 97% Etil alkohol ~1% Metil-etil-keton ~1% Izopropil alkohol
Alkalmazása:
Fémek, műanyagok felületének tisztására, zsírtalanítására. Festékek, lakkok oldószereként. Ipari vagy laboratóriumi munkákhoz. Égetési célokra. Emberi fogyasztásra alkalmatlan és veszélyes!
Használati útmutató:
Az előírt technológiai utasítás szerint hígítás nélkül vagy hígítva. Vízzel, éterrel, benzinnel és benzollal minden arányban elegyedik.
Kiszerelés:
0,5 literes, 1 literes, valamint 1,9 literes kiszerelésben elérhető.
Tárolás:
Száraz, hűvös, jól szellőző helyen, eredeti csomagolásában tároljuk. Szorosan lezárva tartandó. Elkülönítve erős lúgoktól, oxidálószerektől, fémektől. Élelmiszerrel és takarmánnyal együtt nem tárolható. A tároló helyiség megfelelően szellőztethető és takarítható legyen! Tűzbiztos módon tárolandó.
Minőségét megőrzi:
Szakszerű tárolás mellett minőségét korlátlan ideig megőrzi.

Munkavédelem:
  Kerüljük a gőzök/aeroszol/köd képződését és annak belégzését. Megfelelő egyéni védőeszközöket kell használni. Nagy mennyiségű gőz belégzése esetén a szem, a száj, az orr és a torok irritációja és égése, köhögés, légzési nehézségek, szédülés, fejfájás, hányinger és hányás. Lenyelés esetén az emésztőrendszert irritálhatja: hányinger, hányás, hasmenés. TILOS HÁNYTATNI! Azonnal forduljon orvoshoz. Bőrre kerülve a bőr hőmérsékletének megemelkedésével, duzzadással, viszketéssel, szárazsággal jár. Kerüljük a bőrrel való érintkezést, védőkesztyűt, hosszú ujjú védőruhát, védőlábbelit ajánlott viselni. Fröccsenés veszélye oldalvédővel ellátott védőszemüveget vagy arcvédő pajzsot ajánlott viselni. Szembe karülés esetén: a kontaktlencséket távolítsuk el, majd a szemhéjszélek széthúzása mellett vízsugárral öblítsük ki a szemet és mossuk legalább 15 – 20 percig.

Tűzvédelem:
Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. A termék gőzei a levegővel robbanó elegyet képezhetnek. A termék gőzei nyílt láng, szikra, elektromos berendezés, sztatikus kisülés hatására meggyulladhatnak. A gőzök nagy távolságra eljuthatnak, gyújtóforrással találkozva belobbanhatnak és visszacsapódhatnak a primer forrásig, a tárolóedényig. A gőzök szétoszlatására használjuk vízpermetet. Az etil-alkohol gőzök levegővel jól keverednek, és robbanékony elegyet alkothatnak. 3,3-19 térfogat% etil-alkohol gőzt tartalmazó levegő gyújtóforrás hatására lobban. Jelentős mennyiségű vízzel történő hígítás után a termék elveszíti tűzveszélyességét (kb. 10%-os oldat). Tűz esetén alkalmazható oltóanyag: Szén-dioxid (CO2), ABC-por, alkohol álló hab, vízpermet, vízköd.

Környezetvédelem:
  A kiömlött anyag felszíni- és talajvizekbe, csatornába nem kerülhet! A termék és a szennyezett csomagolóanyag ártalmatlanítása újrahasznosítással vagy égetéssel történhet.

Biztonsági adatlap.

@

Klorid Zrt. – Minden, ami a háztartásban szükséges!