+36 (54) 451 308 klorid@klorid.hu

Háztartási Hypo

Összetétel:
<5 % Nátrium-hipoklorit (aktív klór 42g/l)
Alkalmazása:
Alkalmazási típus: Vizes oldat. Alkalmazási koncentrációk, behatási idő: – 2%-os vizes oldat 20 perc behatási idő – 1%-os vizes oldat 30 perc behatási idő
Kiszerelés:
1 literes, 5 literes, 10 literes, 20 literes, valamint 60 literes kiszerelésben elérhető.
Tárolás:
Gyermekektől elzárva tartandó! Élelmiszerektől, italoktól és állati takarmánytól elkülönítetten kell tárolni. Száraz, hűvös, jól szellőző helyen, eredeti csomagolásban tároljuk. Óvjuk fagytól, sugárzó hőtől, napsugárzástól és nedvességtől. Tárolási hőmérséklet: 0-20°C.
Minőségét megőrzi:
Szakszerű tárolás mellett minőségét a gyártástól számított 6 hónapig megőrzi!

Munkavédelem:
 VESZÉLY. Bőrirritáló hatású. Súlyos szemkárosodást okoz. Szembekerülés esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Gyermekektől elzárva tartandó. A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni. Védőkesztyű/szemvédő/arcvédő használata kötelező. Lenyelés esetén: a sérültnek adjunk bő folyadékot. Ne hánytassuk Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. Tilos más termékekkel együtt használni. Veszélyes gázok (klór) szabadulhatnak fel.

Tűzvédelem:
A termék nem tűzveszélyes. Tűz esetén, alkalmazzon a tűz környezetének, az ott előforduló anyagoknak megfelelő oltóanyagot. A termék égése során különböző mérgező égéstermékek, szén-dioxid, szén-monoxid képződik. Ezek belélegzése nagyon veszélyes, különösen zárt térben, vagy magas koncentrációban.

Környezetvédelem:
 Közvetlenül csatornába vagy a környezetbe nem juttatható. A vízi organizmusokra mérgező a klórképződés miatt, hosszan tartó károsodást okoz. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: engedéllyel rendelkező hulladéktárolóban vagy hulladékelszállítónál.

Biztonsági adatlap.

@

Klorid Zrt. – Minden, ami a háztartásban szükséges!