+36 (54) 451 308 klorid@klorid.hu

Hidrogén-peroxid 10%-os

Összetétel:
10% Hidrogén-peroxid (vizes oldat)
Alkalmazása:
Folttisztító, fehérítő és klórmentes tisztítószer. Ipari segédanyag, gyógyszeripar, mosószergyártás adalékanyaga, textil- és fémipar, papírgyártás és oxidálószerként is használják.
Kiszerelés:
0,75 literes kiszerelésben elérhető.
Tárolás:
Eredeti bontatlan csomagolásban, hőtől, fagytól védve hűvös helyen tartandó. Gyújtóforrástól, nyílt lángtól, magas hőmérséklettől távol tartandó. Gyermekektől elzárva tartandó. Élelmiszerektől, italoktól elkülönítve tároljuk. Lúgoktól, fémsóktól redukáló szerektől és szerves anyagoktól elkülönítve
Minőségét megőrzi:
Szakszerű tárolás esetén a gyártási időtől számított 1 évig.

Munkavédelem:
Súlyos szemkárosodást okoz. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Gyermekektől elzárva tartandó. Szemvédő használata kötelező. SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon orvoshoz.

Tűzvédelem:
  Az anyag önmagában nem éghető vagy robbanékony. A termék reagál fémekkel nagyon gyúlékony hidrogén fejlődése közben. Égése során különböző mérgező égéstermékek, hidrogén-klorid, szén-monoxid, szén-dioxid képződnek. Ezek belégzése nagyon veszélyes, különösen zárt térben, vagy magas koncentrációban. Tűz esetén A megfelelő oltóanyagot a környező tűznek megfelelően kell megválasztani (szén-dioxid (CO2), ABC-por, alkohol álló hab, vízpermet, vízköd).

Környezetvédelem:
Előzze meg a termék közcsatornába, felszíni és talajvízbe jutását. Vizekbe, közcsatornákban történő bejutás esetén értesítse a területileg illetékes hatóságot és üzemeltetőt. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírásoknak megfelelően.

Biztonsági adatlap.

@

Klorid Zrt. – Minden, ami a háztartásban szükséges!