+36 (54) 451 308 klorid@klorid.hu

Nátrium-perkarbonát

Összetétel:

Nátrium-karbonát, hidrogén-peroxid vegyület (2:3)
Alkalmazása:
Fehérítő- és folttisztító szer, fehér ruhák mosásához, foltok előkezeléséhez, áztatásához. Konyhai edények tisztítására (pl. jénai, üveg stb.) valamint tűzhely és kerti grillrács tisztítására is.
Használati útmutató:
Mosás: A mosógép adagolójába beleönteni vagy közvetlenül a ruhák közé 1-3 evőkanálnyit, optimális hőmérséklet 50°C, de már 40°C-on eléri hatását. Áztatás: 30-40°C vízbe teszünk 1-2 evőkanálnyi (nátrium-perkarbonát) sót, melyet feloldunk és néhány órán keresztül benne hagyjuk a ruhákat. A sót a mosás, áztatás előtt ne oldjuk fel, mert elveszti aktív oxigén tartalmát! Konyhai tisztításnál: Az edényeket áztassuk be nátrium-perkarbonátos melegvízbe, így az odaégett anyag könnyebben eltávolítható, 5 l vízhez 1 evőkanálnyit. Tisztítás után öblítsen! Érzékeny bőrűek használjanak gumikesztyűt!
Kiszerelés:
0,5 kg-os kiszerelésben elérhető.
Tárolás:
Eredeti csomagolásban hűvös, száraz helyen, élelmiszerektől elkülönítve. Gyermekektől elzárva tartandó. A tárolási hőmérséklet legfeljebb 40 °C lehet.
Minőségét megőrzi:
Szakszerű tárolás mellett minőségét korlátlan ideig megőrzi.

Munkavédelem:
Veszély! Fokozhatja a tűz intenzitását; oxidáló hatású. Lenyelve ártalmas. Súlyos szemkárosodást okoz. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Gyermekektől elzárva tartandó. Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. Ruhától és más éghető anyagoktól távol tartandó. Védőkesztyű/szemvédő/arcvédő használata kötelező. SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.

Tűzvédelem:
Égése során különböző mérgező égéstermékek, szén-monoxid, szén-dioxid képződnek. Ezek belégzése nagyon veszélyes, különösen zárt térben, vagy magas koncentrációban. Tűzben oxigént fejleszt, mely az égést táplálja. Tűz esetén alkalmazható oltóanyag: Víz, hab.

Környezetvédelem:
A kiömlött anyag felszíni- és talajvizekbe, csatornába nem kerülhet! Ártalmatlanítása veszélyes hulladékként történjék. (lásd 13. szakasz) Ha nagy mennyiség került a szabadba azonnal értesíteni kell a helyi hatóságot (katasztrófavédelem).

Biztonsági adatlap.

@

Klorid Zrt. – Minden, ami a háztartásban szükséges!