+36 (54) 451 308 klorid@klorid.hu

Nátrium-perkarbonát

Összetétel:

648/2004/EK): 15-<30 % anionos felületaktív anyagok, 5-<15 % nem ionos felületaktív anyagok, illatanyagok.
Alkalmazása:
Vízkő és vizeletkő lerakódások megakadályozására. Rendszeres használatával megelőzhető a kellemetlen szagok kialakulása.
Használati útmutató:
Helyezzen minden WC kagylóba / piszoárba 1 tablettát.
Kiszerelés:
1 kg-os kiszerelésben elérhető.
Tárolás:
A terméket eredeti és zárt csomagolásban, száraz és jól szellőztethető, valamint hűvös vegyianyag raktárban kell tárolni. Gyermekektől elzárva tartandó.
Minőségét megőrzi:
Gyártástól számított 2 évig

Munkavédelem:
Veszély. Tartalmaz: Benzolszulfonsav, C10-13-alkilszármazékok, nátriumsók. Bőrirritáló hatású. Súlyos szemkárosodást okoz. Cineole-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Gyermekektől elzárva tartandó. A használatot követően a(z) arc, kezet és az érintett testrészt alaposan meg kell mosni. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. Szemvédő használata kötelező. SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon orvoshoz.

Tűzvédelem:
Tűz esetén alkalmazható oltóanyagok: alkoholnak ellenálló hab, széndioxid, por, vízpermet. A veszélyes bomló anyagok (égéstermékek) belélegzése súlyos egészségkárosodást okozhat.

Környezetvédelem:
Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Meg kell akadályozni a készítmény talajba, felszíni vizekbe és talajvízbe kerülését. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírásoknak megfelelően.

Biztonsági adatlap.

@

Klorid Zrt. – Minden, ami a háztartásban szükséges!