+36 (54) 451 308 klorid@klorid.hu

Rozsdamaró

Összetétel:

35-40% foszforsav 1% Sodium nitrate
Alkalmazása:
Vas-és acéltárgyak rozsdamentesítésére, felület passziválására, zsírtalanítására.
Használati útmutató:
A fém felületéről a durva oxidréteget (rozsdát) egyéb szennyeződést drótkefével el kell távolítani. A rozsdamaró szert ecsettel kell felvinni a felületre. A futórozsdás felületen a rozsdát 5 perc után átalakítja. Meg kell várni a felület teljes száradását, kb. 1 óra érdemes leöblíteni és újabb száradást várni majd az átalakított szárazfém felületre alapozó/kültéri igénybevétel esetén korrózióvédő alapozót kell felvinni. Száradás után az átvonó zománc felhordása elvégezhető. Zárt térben történő munkavégzéskor a szellőzést biztosítani kell. A festett, zománcozott felületet károsíthatja.
Kiszerelés:
0,5 literes, 1 literes, illetve 5 literes kiszerelésben elérhető.
Tárolás:
A terméket eredeti, zárt csomagolásban, száraz és jól szellőztethető, valamint hűvös vegyianyag raktárban kell tárolni. Gyermekektől elzárva tartandó.
Minőségét megőrzi:
Minőségét a gyártástól számított 3 évig őrzi meg.

Munkavédelem:
Fémekre korrozív hatású lehet. Lenyelve ártalmas. Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. Gyermekektől elzárva tartandó. Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel vagy zuhanyozás. SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon orvoshoz.
Tűzvédelem:
  A termék nem tűzveszélyes. Tűz esetén alkalmazható oltóanyagok: alkoholnak ellenálló hab, széndioxid, por, vízpermet. A veszélyes bomló anyagok (égéstermékek) belélegzése súlyos egészségkárosodást okozhat. Égése során különböző mérgező égéstermékek, hidrogén-klorid, szén-monoxid, szén-dioxid képződnek.

Környezetvédelem:
A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: hulladékgazdálkodásra jogosult személynek leadva vagy visszaadva a szállítónak

Biztonsági adatlap.

@

Klorid Zrt. – Minden, ami a háztartásban szükséges!