+36 (54) 451 308 klorid@klorid.hu

Sósav háztartási 20%

Összetétel:
sósav (hidrogén-klorid vizes oldata)
Alkalmazása:
Forrasztási munkákhoz, vízkőmentesítésre, mozaiklapok, metlachi lapok mészkőfoltjainak eltávolítására, rozsdafoltok eltüntetésére.
Használati útmutató:
Hígítási arány 2 dl 20%-os háztartási sósavat adjunk 10 l vízhez. A kezelt felületen a szert rövid ideig – Kb. 5 percig – hatni hagyjuk, utána bő vízzel öblítsük le.
Kiszerelés:
0,5 literes, 1 literes illetve 5 literes kiszerelésben elérhető.
Tárolás:
Eredeti bontatlan csomagolásban, napfénytől védve. Gyújtóforrástól, nyílt lángtól, magas hőmérséklettől távol tartandó. Gyerekektől elzárva tartandó.
Minőségét megőrzi:
Szakszerű tárolás mellett minőségét a gyártástól számított 2 évig megőrzi.

Munkavédelem:
Fémekre korrozív hatású lehet. Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. Légúti irritációt okozhat. Orvos tanácsadásesetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Gyermekektől elzárva tartandó. Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. Tilos hánytatni. SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.

Tűzvédelem:
Tűz esetén alkalmazható oltóanyagok: alkoholnak ellenálló hab, széndioxid, por, vízpermet. A veszélyes bomló anyagok (égéstermékek) belélegzése súlyos egészségkárosodást okozhat.

Környezetvédelem:
Előzze meg a termék közcsatornába, felszíni és talajvízbe jutását. Vizekbe, közcsatornákban történő bejutás esetén értesítse a területileg illetékes hatóságot és üzemeltetőt. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírásoknak megfelelően.

Biztonsági adatlap.

@

Klorid Zrt. – Minden, ami a háztartásban szükséges!