+36 (54) 451 308 klorid@klorid.hu

Szi-Ti lefolyótisztító

Összetétel:
70% Nátrium-hidroxid 20% Potassium chloride <8% Potassium nitrate <3% Alumínium por (stabilizált)
Alkalmazása:
Kád, mosogató, mosdó szifonjainak tisztítására, dugulások megelőzésére, megszüntetésére.
Használati útmutató:
A lefolyó méretétől függően 4-5 kanál tisztítót szórunk az eldugult helyre (Kád, mosogató, mosdó stb.) és 1-2 dl meleg vízzel lemossuk az anyagot a szifonba. Legalább 1 órán keresztül állni hagyjuk, majd bő vízzel átmossuk a rendszert. Javasolt havonta elvégezni az eldugulás megelőzése érdekében.
Kiszerelés:
300 g-os, 600 g-os, valamint 1 kg-os kiszerelésben elérhető.
Tárolás:
Eredeti csomagolásban hűvös helyen. Gyújtóforrástól, nyílt lángtól, magas hőmérséklettől távol tartandó. Gyerekek elől elzárva tartandó. Ne tároljuk élelmiszerrel, állateledellel.
Minőségét megőrzi:
Gyártástól számított 1,5 évig!

Munkavédelem:
VESZÉLY. Tartalmaz: Nátrium-hidroxid. Fémekre korrozív hatású lehet. Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Gyermekektől elzárva tartandó. Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel vagy zuhanyozás. SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

Tűzvédelem:
Az anyag önmagában nem éghető vagy robbanékony. A termék reagál fémekkel nagyon gyúlékony hidrogén fejlődése közben. Égése során különböző mérgező égéstermékek, hidrogén-klorid, szén-monoxid, szén-dioxid képződnek. Ezek belélegzése nagyon veszélyes, különösen zárt térben, vagy magas koncentrációban. Tűz esetén alkalmazható oltóanyagok: alkoholnak ellenálló hab, széndioxid, por, vízpermet.

Környezetvédelem:
Előzze meg a termék közcsatornába, felszíni és talajvízbe jutását. Vizekbe, közcsatornákban történő bejutás esetén értesítse a területileg illetékes hatóságot és üzemeltetőt. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírásoknak megfelelően.

Biztonsági adatlap.

@

Klorid Zrt. – Minden, ami a háztartásban szükséges!