+36 (54) 451 308 klorid@klorid.hu

Trinátrium-foszfát

Összetétel:
Trinátrium-ortofoszfát
Alkalmazása:
Hatásos zsíroldó és vízlágyító szer. Alkalmas mosó, mosogató gépek vízkőmentesítésére, tisztítására. Mosásnál növeli a mosószer hatékonyságát. Alkalmas továbbá fémtárgyak, edények stb. tisztítására, zsírtalanítására. Kazántápvíz lágyításánál csökkenti a vízkőképződést és a kazánlemezek korrózióját. Vízben igen jól oldódik, bázikus oldatot hoz létre.
Használati útmutató:
Vízben oldva hígítva használjuk. Zsírtalanítás esetén: 4 liter 60-70 °Cos vízhez 3 dkg-ot adjunk. Vízlágyítás esetén: 10 liter vízhez 6 dkg-ot adjunk.
Kiszerelés:
0,5 kg-os tasakos, illetve 0,5 kg-os flakonos kiszerelésben elérhető.
Tárolás:
Gyermekektől elzárva tartandó. Eredeti csomagolásban, hűvös helyen.
Minőségét megőrzi:
Gyártási időtől számított 3 évig.

Munkavédelem:
Bőrirritáló hatású. Súlyos szemirritációt okoz. Légúti irritációt okozhat. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. A használatot követően a kezet és az érintett testrészt alaposan meg kell mosni. Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. Védőkesztyű/szemvédő használata kötelező.

Tűzvédelem:
Tűz esetén alkalmazható oltóanyag: A környező tűznek megfelelően kell megválasztani (pl.: szén-dioxid (CO2), ABC-por, alkohol álló hab, vízpermet, vízköd). Égése során különböző mérgező égéstermékek, szén-monoxid, szén-dioxid képződnek. Ezek belégzése nagyon veszélyes, különösen zárt térben, vagy magas koncentrációban.

Környezetvédelem:
A kiömlött anyag felszíni- és talajvizekbe, csatornába nem kerülhet! Ártalmatlanítása veszélyes hulladékként történjék. Ha nagy mennyiség került a szabadba azonnal értesíteni kell a helyi hatóságot (katasztrófavédelem). A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírásoknak megfelelően.

Biztonsági adatlap.

@

Klorid Zrt. – Minden, ami a háztartásban szükséges!