+36 (54) 451 308 klorid@klorid.hu

Vízkőoldó foszforsavas

Összetétel:

19 % Foszforsav
Alkalmazása:
Háztartásban általános vízkőmentesítésre, szerelvények fém és műanyag részeinek vízkőmentesítésére. Konyhák, fürdőszobák, WC-k csempéinek, mozaikpadlóinak és mettlachi lapjainak felületén kialakult vízkő, szappan, zsírfoltok, valamint mész és rozsdafoltok eltávolítására.
Használati útmutató:
A készítményt a vízkövesedés mértékétől függően ecsettel kell felhordani. Felhasználásnál a gázképződés miatt (főleg zárt rendszerek esetén) a szellőzést biztosítani kell.
Kiszerelés:
0,5 literes illetve1 literes kiszerelésben elérhető.
Tárolás:
Eredeti csomagolásban, hűvös, helyen. Gyerekek elől elzárva tartandó. Ne tároljuk Lúgokkal, oxidálószerekkel, fémekkel együtt.
Minőségét megőrzi:
Gyártástól számított 3 évig!

Munkavédelem:
Fémekre korrozív hatású lehet. Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Gyermekektől elzárva tartandó. A használatot követően a kezet és az érintett testrészt alaposan meg kell mosni. Védőkesztyű/szemvédő/arcvédő használata kötelező. SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.

Tűzvédelem:
A termék nem tűzveszélyes. Tűz esetén alkalmazható oltóanyagok: alkoholnak ellenálló hab, széndioxid, por, vízpermet. A veszélyes bomló anyagok (égéstermékek) belélegzése súlyos egészségkárosodást okozhat. Égése során különböző mérgező égéstermékek, hidrogén-klorid, szén-monoxid, szén-dioxid képződnek.

Környezetvédelem:
Előzze meg a termék közcsatornába, felszíni és talajvízbe jutását. Vizekbe, közcsatornákban történő bejutás esetén értesítse a területileg illetékes hatóságot és üzemeltetőt. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírásoknak megfelelően.

Biztonsági adatlap.

@

Klorid Zrt. – Minden, ami a háztartásban szükséges!