+36 (54) 451 308 klorid@klorid.hu

Vízkőoldó háztartási

Összetétel:

(648/2004/EK): <5 % amfoter felületaktív anyagok 6 % Sósav
Alkalmazása:
Háztartásban WC csészék, piszoárok, fajanszok, saválló kerámiák, műanyag részek vízkőmentesítésére.
Használati útmutató:
A készítményt a vízkövesedés mértékétől függően ecsettel kell felhordani. A kezelt felületen a szert kb. 5 percig hatni hagyjuk, utána bő vízzel öblítjük.
Kiszerelés:
1 literes kiszerelésben elérhető.
Tárolás:
Eredeti csomagolásban, napfénytől védve, száraz, hűvös, jól szellőző helyen. Gyújtóforrástól, nyílt lángtól, magas hőmérséklettől távol tartandó. Gyerekek elől elzárva tartandó. Ne tároljuk élelmiszerrel, állateledellel.
Minőségét megőrzi:
Gyártástól számított 2 évig!

Munkavédelem:
Fémekre korrozív hatású lehet. Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Gyermekektől elzárva tartandó. Védőkesztyű/védőruha/arcvédő használata kötelező. LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.

Tűzvédelem:
Tűz esetén alkalmazható oltóanyagok: alkoholnak ellenálló hab, széndioxid, por, vízpermet. A veszélyes bomló anyagok (égéstermékek) belélegzése súlyos egészségkárosodást okozhat.

Környezetvédelem:
Előzze meg a termék közcsatornába, felszíni és talajvízbe jutását. Vizekbe, közcsatornákban történő bejutás esetén értesítse a területileg illetékes hatóságot és üzemeltetőt. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírásoknak megfelelően.

Biztonsági adatlap -1.

Biztonsági adatlap -2.

@

Klorid Zrt. – Minden, ami a háztartásban szükséges!